Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi pasūtījumiem, kas veikti tiešsaistē interneta veikala vietnē tedra.lv

Ar šo vēlamies Jūs iepazīstināt ar mūsu vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas regulē procesu, kādā mēs apstrādājam Jūsu pasūtījumus.

Mūsu interneta veikala vietnē iekļautie piedāvājumi ir vērsti tikai uz patērētājiem, kuri veic pirkumu tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar šo personu komerciālo vai profesionālo darbību. Ja vēlaties iegādāties preces profesionālai lietošanai vai tālākai izplatīšanai patērētājiem – lūdzu sazinieties ar mums - 20269959, e-pasts: info@tedra.lv

Internetveikala vietnē tedra.lv pārdošanai tiek piedāvātas Bose preces.

1. Līguma noformēšana un pirkuma piegāde
1.1. Izdarot pirkumu, Jūs aplieciniet, ka tas tiek veikts tikai un vienīgi personīgām vajadzībām.
1.2. Par pasūtījumiem, kas veikti tiešsaistē internetveikala vietnē tedra.lv, mēs slēdzam līgumu latviešu valodā.
1.3. Pasūtot Bose preces, Jūs slēdzat līgumu ar Tedra partneri SIA, Ganību dambis 23c, Rīga, Latvija.
1.4. Uzklikšķinot uz “Iegādāties”, Jūs veicat saistošu pasūtījumu attiecībā uz iepirkumu grozā esošajām precēm. Kad esat iesniedzis pasūtījumu, mēs Jums nekavējoties nosūtīsim pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu. Saistošs līgums tiek noslēgts brīdī, kad Jūs saņemat no mums pasūtījuma apstiprinājumu. Lūdzu ņemiet vērā, ka preces, kas pasūtītas, veicot maksājumu avansā (rezervētas), tiks nosūtītas Jums tiklīdz mēs saņemsim pilnu pirkuma maksu un tiklīdz preces būs pieejamas.
1.5. Jūs piekrītat tam, ka pārdevēja prasījumi par pirkuma maksas samaksu var tikt nodoti trešajām personām, konkrēti, bet ne tikai - Luminor Bank AS Latvijas filiālei .
1.6. Lūdzu ņemiet vērā, ka izņēmuma gadījumā mums nav pienākuma piegādāt Jūsu pasūtījumu, ja mūsu piegādātāji nav pienācīgā kārtā vai laikus papildinājuši mūsu preču krājumu, neskatoties uz to, ka mēs esam pienācīgi izpildījuši pasūtīšanai nepieciešamās darbības (noslēguši atbilstošu iepirkuma darījumu). Lai šis izņēmums tiktu piemērots, mēs nedrīkstam būt juridiski atbildīgi par to, ka preces nav pieejamas, un mums ir bez nepamatotas kavēšanās jāpaziņo Jums par radušos situāciju. Turklāt mēs nedrīkstam būt uzņēmušies iepirkuma risku attiecībā uz pasūtītajām precēm. Ja preces nav pieejamas, mēs Jums nekavējoties atmaksāsim visus Jūsu veiktos maksājumus.
1.7. Mēs neuzņemamies risku, ka varētu būt nepieciešams iegādāties pasūtītās preces citur (iepirkuma risks). Tas attiecas arī uz vispārēju preču pasūtījumiem (precēm, kuru aprakstā ir norādīts tikai preču veids un īpašības). Mums ir pienākums vienīgi veikt piegādes no mums pieejamajiem krājumiem un tiem krājumiem, kurus esam pasūtījuši no saviem piegādātājiem. Mēs piegādājam preces Eiropas savienības ietvaros. Ja termiņi ir izteikti darba dienās, mēs ar to saprotam visas dienas no pirmdienas līdz piektdienai ieskaitot, bet ne valsts svētku dienas.

2. Cenas, piegādes izmaksas
2.1. Tiek piemērotas tādas cenas, kuras norādītas piedāvājumā pasūtījuma veikšanas dienā. Norādītās cenas ir galīgās cenas (kopsummas), citiem vārdiem, tās ietver Latvijā piemērojamo pievienotās vērtības nodokli attiecīgā likumā noteiktajā likmes apmērā. Prece paliek mūsu, līdz tiek pilnībā saņemta pirkuma maksa.
2.2. Mēs sedzam piegādes izmaksas.

3. Maksājumi
3.1. Vispārīgi mēs akceptējam šādas maksāšanas metodes: bankas tiešsaistes pārskaitījums, maksājums, izmantojot norēķinu karti, kā arī maksājums ar bankas pārskaitījumu.
3.2. Jūs piekrītat saņemt rēķinus un atmaksu par atgrieztiem sūtījumiem gan fiziska, gan elektroniskā dokumenta veidā.

4. Tiesības atteikties no līguma attiecībā uz Tedra parnteri precēm

Iegādājoties Tedra partneri preces, Jums ir likumā noteiktas tiesības atteikties no līguma.

Informācija par tiesībām atteikties no līguma:

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. Atteikuma tiesību izmantošanas periods ir 14 dienas, skaitot no dienas, kad Jūs vai trešā persona, kuru Jūs esat izraudzījies (bet kura nav pārvadātājs), ir ieguvusi fiziskā valdījumā pēdējo preci viena pasūtījuma ietvaros.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums mūs ir jāinformē (Tedra partneri SIA, Ganību dambis 23c, Rīga, Latvija: 20269959, e-pasts: info@tedra.lv) par Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma, nosūtot nepārprotamu paziņojumu (piemēram e-pasts). Ja vēlaties, varat izmantot šo atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Ja nosūtīsiet paziņojumu par atteikšanos no līguma pirms atteikšanās tiesību izmantošanas termiņa beigām, tiks uzskatīts, ka esat ievērojis šo termiņu.

5. Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja Jūs atteiksieties no šī līguma, mēs Jums atmaksāsim no Jums saņemtos attiecīgos maksājumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma un būsim saņēmuši atpakaļ preces, no kurām vēlaties atteikties. Atmaksāšanu mēs veiksim, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien Jūs neesat skaidri lūdzis to darīt citādi. Jums šādas atmaksāšanas rezultātā nebūs jāmaksā nekāda maksa.
Jums ir pienākums nosūtīt atpakaļ preces vai nodot tās mums bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt, ka atsakāties no šī līguma.
Uzskatāms, ka augstākminētais termiņš ir ievērots, ja nosūtat preces atpakaļ pirms ir beidzies 14 dienu termiņš. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces neatbilstoši izmantotas, kamēr Jūs konstatējāt šo preču veidu, īpašības un darbību.

6. Atteikuma veidlapa

Ja Jūs vēlaties atteikties no līguma, lūdzu aizpildiet šo paraugu un nosūtiet to mums

Adresāts: Tedra partneri SIA, Ganību dambis 23c, Rīga, Latvija: 20269959, e-pasts: info@tedra.lv

Atteikuma tiesības nav attiecināmas uz līgumiem par tādu iepakotu preču iegādi, kuras veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, ja preču iepakojums pēc piegādes ir ticis atvērts.

Ja Jums ir kādi jautājumu, lūdzu sazinieties ar mums: Tedra partneri SIA, Ganību dambis 23c, Rīga, Latvija: 20269959, e-pasts: info@tedra.lv.

7. Likumā noteiktā atbildība par preču defektiem un papildu informācija
7.1. Mūsu atbildību par preču defektiem nosaka piemērojamie normatīvie akti. Lūdzu ņemiet vērā, ka patērētājam ir likumā noteiktās tiesības 24 mēnešu laikā no preču piegādes dienas vērsties pie pārdevēja par preču neatbilstību pirkuma līgumam.
7.2. tedra.lv tīmekļvietnē iekļautos piedāvājumus var izmantot personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.
7.3. Šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus var apskatīt https://tedra.lv/pages/visparigie-noteikumi-un-nosacijumi.
7.3. Ja starp Jums un SIA Tedra partneri rodas strīds par jautājumiem, kas saistīti ar veikto pirkumu, Jums ir tiesības izmantot alternatīvu strīdu izšķiršanas mehānismu (Patērētāju strīdu risināšanas komisija aizsardzības centrs), vai vērsties kompetentajā tiesā.

Cieņā,
SIA Tedra Partneri
Reģistrācijas numurs: 40003681507
Ganību dambis 23c, Rīga
LV-1005, Latvija
Pēdējo reizi informācija atjaunota: 13.11.2021.